Błędy przy zakupie mieszkania zdarzają się wielu osobom. Dlatego warto uczyć się na niewłaściwych decyzjach, które podjęli inni, zamiast na własnych. Poniżej znajdziesz listę popularnych błędów, które warto mieć na uwadze podczas zakupu mieszkania.

Niesprawdzenie mieszkania

Podstawowy, najpoważniejszy i niestety wciąż popełniany błąd to zakup mieszkania bez sprawdzenia go. Kupujący znajduje wyjątkowo atrakcyjne ogłoszenie i od razu chce nabyć mieszkanie. Oczywiście jest do tego potrzebna forma aktu notarialnego, ale notariusz sprawdza tylko, czy umowa jest zgodna z prawem. Może się więc zdarzyć, że kupione mieszkanie znajduje się w budynku przeznaczonym do wyburzenia, nie spełnia najniższych nawet standardów, mieści się w suterenie lub nie można w nim podłączyć podstawowych mediów. Decyzja  o zakupie mieszkania powinna być przemyślana, podjęta na podstawie rzetelnych danych. Chcąc skrócić czas zbierania informacji można skorzystać z raportu Homescanner.pl, natomiast dokonać oceny trzeba już samodzielnie.

Zbyt drogi kredyt

Problemy ze spłatą kredytu mają przeważnie Ci kupujący, którzy już na samym początku przeliczyli się ze swoimi możliwościami finansowymi. Osoba, która wykorzystuje wszystkie sztuczki, by poprawić zdolność kredytową, zadłuża się u rodziny, by zebrać wkład własny i godzi na niekorzystne oprocentowanie, aby uzyskać kredyt, będzie miała trudności z jego spłatą przy najmniejszym potknięciu finansowym. Przed zaciągnięciem kredytu warto zbudować sobie pewne oszczędności i zadbać o to, by zdolność kredytowa przekraczała potrzeby. Wówczas łatwiej negocjować warunki z bankiem. Czasami warto też zdecydować się na tańsze mieszkanie lub poczekać. Taki błąd przy zakupie może spowodować duże straty.

Zakup z lokatorami

Zakup mieszkania zamieszkiwanego przez najemców należy do częstych błędów, które nowego właściciela kosztują przede wszystkim dużo nerwów. Większość najemców to uczciwi ludzie, którzy wyprowadzą się po okresie wypowiedzenia, ale o to ostatnie powinien zadbać sprzedający jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży mieszkania. Jeśli tego nie zrobił, jest to sygnał dla kupującego, że może mieć w przyszłości kłopot. Zawierając umowę przedwstępną warto więc zastrzec w niej, że w momencie transakcji mieszkanie ma być wolne od lokatorów. Jeśli okresy wypowiedzenia trwają, to na dobre mieszkanie można poczekać miesiąc czy dwa.

Umowa podpisana bez czytania

Niestety to wciąż dość powszechny błąd przy zakupie mieszkania! Strony omawiają umowę ustnie, ale potem kupujący podpisuje ją bez czytania, ufając sprzedawcy. Tymczasem może ona być sformułowana dla niego wyjątkowo niekorzystnie. Na przykład przekazanie kluczy ma nastąpić 2 miesiące po zapłaceniu całej kwoty. Zdecydowanie należy czytać umowy, a także wszystkie załączniki i dokumenty dodatkowe, które pojawiają się w czasie zakupu mieszkania.

rynek wtorny

Mieszkanie nigdy niewidziane

Zawsze zachęcamy do obejrzenia mieszkania przed zakupem. Nawet jeśli cała dokumentacja jest w porządku, a na podstawie raportu czy zdjęć można ocenić standard wykonania, to dopiero będąc wewnątrz jesteśmy w stanie ocenić, czy mieszkanie się nam podoba. O ile inwestorzy kupujący mieszkanie na wynajem mogą podjąć decyzję na podstawie zebranych danych, o tyle kupujący dla siebie powinni zawsze obejrzeć mieszkanie przed zakupem.

Wady prawne nieruchomości

Zakup nieruchomości obarczonej wadami prawnymi przypomina rosyjską ruletkę. Ten, kto ma szczęście, nic na tym nie straci, ani nie zyska. Pechowiec może natomiast zostać uwikłany w wieloletnie i bardzo kosztowne postępowania sądowe. Dlatego kupowanie mieszkania stojącego w budynku o niepewnej własności/na gruncie spornym/wybudowanym wbrew przepisom, itp. uważamy za błąd przy zakupie. Aktualnie na rynku jest dostatecznie dużo nieruchomości, w których kwestie prawne nie budzą wątpliwości. Pozostałe najlepiej pozostawić wyspecjalizowanym firmom z ich rozbudowanymi działami prawnymi.

Zły stan techniczny budynku

Kupowanie mieszkań znajdujących się w budynku o złym stanie technicznym jest błędem oczywistym, ale popełnianym niekiedy ze względu na wyjątkowo niską cenę. Może jednak okazać się, że koszty remontu przekroczą oszczędności, a w skrajnych wypadkach, cały budynek zostanie przeznaczony do wyburzenia. Mieszkań w budynkach o złym stanie technicznym najlepiej nie kupować wcale, a jeśli już, to tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z opiniami profesjonalnego inspektora budowlanego i prawnika.

Niewłaściwa lokalizacja

Błąd przy zakupie popełniany stosunkowo rzadko, ale mający wpływ zarówno na komfort mieszkania, jak i na przyszłą cenę nieruchomości. Przykładowo w starzejących się dzielnicach ceny najmu stopniowo spadają. W takich, do których ciężko dojechać, trudno mieszkać, gdy się pracuje. Dzielnice ze słabą infrastrukturą powodują konieczność odbywania czasochłonnych wycieczek po zwykłe zakupy czy z dziećmi do szkoły. Warto sprawdzić dzielnicę czy miejscowość, w której chce się kupić mieszkanie. Większość wad i zalet lokalizacji stanie się wówczas oczywista, co znacznie ułatwi wybór.

Niewywiązanie się z umowy

Potencjalnie bardzo kosztowny błąd przy zakupie, polegający na tym, że to kupujący nie wywiązuje się z umowy, np. płacąc po terminie czy nie stawiając się u notariusza umówionego dnia. Wówczas sprzedający może zachować zadatek i poszukać innego nabywcy. Łatwo stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych przez własne niedbalstwo. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie, powinniśmy być pewni, że jesteśmy w stanie wywiązać się z zawartych w umowie warunków. Zwłaszcza, jeśli kupuje się na kredyt, koniecznie trzeba mieć od banku promesę zawarcia umowy kredytowej.

Brak miejsca na samochód

Błąd przy zakupie, który popełnia duży odsetek kupujących mieszkania. Niektórzy kupują mieszkania bez żadnego miejsca postojowego/garażowego, inni z tylko z jednym miejscem, podczas gdy posiadają 2 samochody. Potem szukają parkingów i garaży do wynajęcia (spory koszt, zwłaszcza w centrach miast), lub parkują gdzie popadnie (utrudniając innym ruch, płacąc za to mandaty i ryzykując popsucie stosunków z sąsiadami. W momencie zakupu mieszkania trzeba mieć zapewnione miejsce na tyle samochodów ile zamierza się posiadać.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *