Jakie skutki może mieć niewłaściwy dobór zarządcy nieruchomości? Kupując nieruchomość sprawdzamy wiele kwestii – stan prawny, techniczny, lokalizację, sąsiedztwo… Oglądamy ją na wskroś, by podjąć właściwą decyzję. Ale czy kiedykolwiek pomyśleliśmy, by sprawdzić, kto zarządza daną nieruchomością?

Zgodnie z artykułem 185 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami: „zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.  Jak widać – zarządzanie nieruchomością to nie tylko drobne naprawy, wymiana żarówki oraz dbanie o to, by czynsz od mieszkańców wpływał terminowo. To o wiele więcej obowiązków i dużo większa odpowiedzialność, a więc i kompetencje potencjalnego zarządcy powinny robić wrażenie. Czy tak jest w rzeczywistości?

Zawód zarządcy został uwolniony z początkiem 2014 roku. Wcześniej, aby profesjonalnie zarządzać nieruchomościami, potencjalny kandydat musiał mieć ukończone studia z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zdany egzamin we właściwym ministerstwie, obowiązkowe ubezpieczenie. Już od czterech lat do wykonywania tego zawodu nie są potrzebne żadne egzaminy oraz państwowe licencje. W praktyce oznacza to jedno – zarządcą może być każdy, niezależnie od ukończonych szkół czy kursów. W efekcie powoduje to wysyp pseudo zarządców lub kandydatów na nich, którym wydaje się, że zarządzanie nieruchomością to kwestia spisania liczników czy wykonania drobnych prac remontowych. A tak zdecydowanie nie jest.

Dobry zarządca to osoba, która powinna posiadać szeroką wiedzę i umiejętności z takich dziedzin, jak prawo, finanse, ubezpieczenia, budownictwo, obsługa techniczna nieruchomości czy dotacje unijne. Oczywiście dobór zarządcy nieruchomości wiąże się ze sprawdzeniem takich aspektów, jak cena, doświadczenie, renoma czy wizerunek firmy, z którą deweloper lub wspólnota nawiąże współpracę. Dobry zarządca powinien tak administrować nieruchomością, by zachować, a nawet podnosić jej wartość rynkową poprzez odpowiednie inwestowanie oraz zarządzanie jej budżetem. Wiele firm na rynku zajmuje się tym od lat i może pochwalić się w zakresie administrowania nieruchomościami dużymi sukcesami. Jej pracownicy działają na licencjach zdobytych jeszcze w okresie, gdy były one wymagane. Jednak coraz więcej pojawia się firm lub osób działających indywidualnie, które

zarzadca

Oczywiście licencja nie jest jedynym wyznacznikiem kompetencji. Niezwykle ważne jest doświadczenie, referencje w zakresie zarządzanych już nieruchomości (obecnie lub w przeszłości). I nie zawsze ważna jest ilość, ale przede wszystkim jakość tego zarządzania. Stąd „przekazując stery” nad budynkiem mieszkalnym warto wcześniej dobrze sprawdzić zarządcę – tak pod kątem wiedzy i umiejętności, jak i uczciwości. Dlaczego jest to takie istotne?

Konsekwencje mogą być naprawdę poważne dla mieszkańców nieruchomości. Jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej mamy prawo do tego, by wiedzieć, gdzie, ile i kiedy zostały wydane środki z jej budżetu. Dlatego ważne, by to kontrolować. Warto też wiedzieć, że deweloper nie może narzucić nam w umowie, kto będzie zarządzał nieruchomością. Takie postanowienia we wzorach umów są niedozwolone. Deweloperzy często stosują takie praktyki, by obsadzić powiązaną ze sobą firmę lub samemu zarządzać nieruchomością. Nie jest to dobre dla jej mieszkańców, ponieważ przy takim zapisie nie mogą w przypadku złego zarządzania zwyczajnie zmienić zarządcy.

Jaki z tego wniosek? Odpowiedni dobór zarządcy nieruchomości ma ogromny wpływ na jej finanse, a co za tym idzie na finanse właścicieli mieszkań i jakość budynku, w którym żyją. Dlatego czasem warto postawić na droższego, ale sprawdzonego administratora, aniżeli taniego, ale źle wykonującego swoje obowiązki.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *