Miejsce postojowe – czy warto w nie inwestować? Przede wszystkim warto pamiętać o samym zabezpieczeniu sobie miejsca na samochód. Kupując miejsce postojowe należy też zapoznać się z prawną strukturą własności parkingu lub hali garażowej i samych miejsc postojowych.

Miejsce postojowe – do kogo faktycznie należy?

Kupno miejsca postojowego wiąże się z kilkoma różnymi rozwiązaniami prawnymi, w myśl których nabywamy miejsce postojowe, ale niekoniecznie zostajemy jego właścicielem w pełnym znaczeniu tego słowa.

  • Miejsce postojowe na własność, ale parking wspólny – w takiej sytuacji miejsce postojowe jest wydzielane jako odrębna nieruchomość, której wyłącznym właścicielem zostaje nabywca. Ma on prawo do ściśle określonej „działki”, w dalszym ciągu musi jednak uiszczać opłaty do spółdzielni/wspólnoty za utrzymanie parkingu lub hali garażowej jako całości.
  • Hala garażowa lub parking jako odrębna nieruchomość, będąca współwłasnością mieszkańców – w takiej sytuacji mieszkańcy są współwłaścicielami, a konkretne miejsca są im przyznane na podstawie odrębnej umowy. Wyjątkowo zdarzają się sytuacje, gdy mieszkańcy nie mają wyznaczonych konkretnych miejsc, a jedynie prawo do zajmowania jednego z nich. Takiego rozwiązania należy raczej unikać.
  • Miejsce postojowe przypisane do mieszkania – kupując mieszkanie kupuje się jednocześnie przypisane do niego miejsce postojowe. W takiej sytuacji nie stanowi ono odrębnej własności, którą można sprzedać, nie sprzedając całego mieszkania.
  • Parking lub hala garażowa nie wydzielone z części wspólnej budynku – miejsce do parkowania samochodów ma taki sam status prawny, jak np. klatka schodowa, brama wyjazdowa, itp. Zarządzanie parkingiem odbywa się w ramach zarządu całym budynkiem. Teoretycznie umowy mogą być skonstruowane nieuczciwie (np. osoby nieposiadające miejsca parkingowego też muszą płacić za utrzymanie lub odwrotnie – choć nie płacą, to mają wpływ na zarząd parkingiem/garażem).

miejsce postojowe

Sprawy, o których należy pamiętać kupując miejsce postojowe

Jeszcze przed zakupem mieszkania, koniecznie należy zapoznać się ze strukturą własności miejsc postojowych i całego parkingu. Dobrym źródłem informacji jest księga wieczysta, a w przypadku budynków nieukończonych – sam deweloper. Przy okazji warto sprawdzić, czy na nieruchomości nie ciąży hipoteka i czy garaż lub parking zostały utworzone zgodnie z prawem. Kolejną sprawą do sprawdzenia są umowy z podmiotem zarządzającym parkingiem (wspólnota, spółdzielnia, zarządca nieruchomości, deweloper, jeśli jeszcze nie wyszedł z inwestycji). Na ich podstawie można dowiedzieć się, jakie opłaty wiążą się z zakupem i jakie obowiązki bierze się na siebie kupując miejsce postojowe.

Na koniec pozostają kwestie praktyczne: jak wybrać konkretne miejsce parkingowe, jeśli jest taka możliwość oraz jak sprawdzić, czy jest ono dostatecznie funkcjonalne dla potrzeb kupującego.

Kłopotliwe przepisy dotyczące VAT

Wydzielony garaż lub miejsce parkingowe, sprzedawane jako odrębna nieruchomość, nie ma przeznaczenia mieszkalnego i z tego powodu objęte jest standardową stawką VAT 23%. Jeśli natomiast miejsce postojowe przypisane jest do mieszkania i stanowi jego przyległość, można zastosować obniżoną stawkę VAT 8%. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna, nie może odliczyć zapłaconego VAT-u, faktycznie więc płaci więcej za garaż lub miejsce postojowe. Przykładowo, jeśli garaż kosztowałby 15 000 zł netto, to potraktowanie go jako przyległości (8% VAT) ustaliło by jego całkowity koszt na 16 200 zł. Gdyby został sprzedany oddzielnie (23% VAT), nabywca musiałby za niego zapłacić aż 18 450 zł.

Z tego powodu często nie wydziela się miejsc postojowych jako odrębnych nieruchomości, co bardzo potem utrudnia np. ewentualną odsprzedaż.

Istotne zasady dotyczące miejsc postojowych

Jeśli parking jest odrębną nieruchomością, to bez względu na dokładną strukturę własności miejsc postojowych, związane z nim koszty dotyczą wyłącznie osób posiadających miejsce parkingowe. Pozostali mieszkańcy nie mogą być obciążeni żadnymi opłatami za utrzymanie parkingu, nie powinni mieć też wpływu na zarząd nad nim.

Komentarze (1)

  1. Witam. Co to znaczy, że “kupuję prawo do korzystania z miejsca postojowego”? To znaczy, że nie jestem jego całkowotym włascicielem, ze kiedys wpólnota/dweloper może mi go odebrac, albo, ze nie moge go odsprzedać? Z góry dziekuję za odpowiedź?
    Czy jest cos co mnie ogranicza?

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *