Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem, z którego możemy dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość osiedla, na którym sprawdzamy nieruchomość. Niestety nie zawsze plany zagospodarowania przestrzennego w ogóle istnieją, a te które są, mogą być trudne do odszyfrowania.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument przygotowywany przez włodarza gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), zwany popularnie planem miejscowym. Jest oparty o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, i stanowi podstawę planowania przestrzennego na terenie gminy. Musi być zatwierdzony przez radę gminy.

Niestety gminy nie mają obowiązku przygotowywania MPZP. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może też być przygotowany jedynie dla części gminy (jednej dzielnicy, miejscowości, sołectwa). Aktualnie MPZP są gotowe dla ok. 1/3 kraju.

Dokument składa się z 2 części: tekstowej i graficznej. Pierwsza ma formę uchwały gminy, druga zaś jest mapą lub szeregiem map. To właśnie jej należy się przyjrzeć szczególnie uważnie.

Czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Najłatwiej jest czytać MPZP mając dla porównania aktualną mapę tego samego regionu. Wystarczy wyświetlona mapa z serwisu internetowego (np. Google Maps, Zumi, Jakdojade itp.). Na graficznej części planu poszczególne typy zabudowy czy terenu oznaczone są odpowiednim kolorem i oznaczeniem literowym. Przykładowo zabudowa usługowa oznaczona jest kolorem czerwonym i dużą literą „U“. Każdy plan miejscowy wyposażony jest w legendę, która ułatwia rozeznanie się.

Czytając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie należy dziwić się, że nie odpowiada on aktualnie obserwowanej rzeczywistości. Przedstawia on założenia planistyczne gminy, które mogą być zrealizowane tylko w pewnej części. Między uchwaleniem planu a jego realizacją może minąć kilka lat, a niewykluczone, że sam plan w tym czasie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu jest to jednak najbardziej wiarygodny dokument, używany w celu przewidywania przyszłości osiedla.

plan przestrzeni

Na co zwrócić uwagę czytając plan zagospodarowania przestrzennego?

Przede wszystkim należy odnaleźć działkę, na której stoi interesująca nas nieruchomość, a następnie sprawdzić, czy kolor i oznaczenie literowe się zgadzają (Kolor jasnobrązowy/MN dla domków i kolor brązowy/MW dla bloków). Jeśli nie – należy upewnić się w gminie czy budynek jest postawiony legalnie, oraz dlaczego oznaczenie się nie zgadza.

Następnie zakreślamy w myślach kręgi i przyglądamy się coraz dalszemu sąsiedztwu. Działki bezpośrednio obok będą miały największy wpływ na komfort mieszkania. Przykładowo zabudowa przemysłowa czy przeznaczona na produkcję rolną może nie być przyjemnym sąsiedztwem, a tereny rekreacyjne już jak najbardziej tak.

W dalszej kolejności sprawdzić należy:

  • Drogi publiczne – Zarówno obecne, jak i planowane będą miały wpływ na mieszkanie. Z jednej strony powstanie nowych dróg poprawia dojazd, z drugiej „spokojne osiedle na uboczu” może zamienić się w dość głośny i gwarny rejon.
  • Tereny zalewowe – Jeśli działka otoczona jest przez tereny zalewowe, należy bardzo ostrożnie podchodzić do zakupu mieszkania lub domu i w razie czego ubezpieczyć nieruchomość od razu po zakupie. Gminy niechętnie przyznają, że zalewa u nich spory obszar, może więc okazać się, że podczas faktycznej powodzi woda dojdzie dalej niż wskazuje na to plan miejscowy.
  • Tereny przemysłowe – Najgorsze są z reguły tereny przemysłowe, wyspecjalizowane w gospodarce odpadami komunalnymi (kolor ciemnoszary, oznaczenie O). Jeśli taki obiekt widnieje na planie, warto pojechać i przyjrzeć mu się z bliska. Może okazać się, że bardzo psuje widok i przy okazji zapach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trzeba sprawdzić, wybierając także nieruchomość na starych osiedlach. W planach może być np.: wyburzenie części budynków lub zmiana ich przeznaczenia, gentryfikacja osiedla, modernizacja dróg. MPZM należy sprawdzić zawsze – oczywiście, jeśli taki istnieje.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *