Ustawa regulująca przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkalnych we własność w końcu ma szansę wejść w życie. Zgodnie z obietnicą, już w kolejnym roku nastąpi uwłaszczenie kilku milionów Polaków, posiadających mieszkania w blokach lub domku na gruntach, które mają status wieczystej dzierżawy.

Kilka dni temu padła publiczna deklaracja ze strony Artura Sobonia, Wiceministra Inwestycji i Rozwoju, że projekt, nad którym prace toczą się od ponad dwóch lat (pierwszy projekt ustawy został opublikowany w 2016 roku), 1 stycznia 2019 roku ujrzy światło dzienne. Wiemy, co może oznaczać to dla właścicieli takich nieruchomości, ale co to oznacza dla rynku obrotu nieruchomościami i dla przeciętnego kupującego? Mówi Tomasz Kolaszyński, twórca serwisu Homescanner.pl.

Najważniejszą kwestią z punktu widzenia kupującego jest wyjaśnienie, z czym właściwie mamy do czynienia. Bardzo często utożsamiamy ze sobą dwie, zupełnie różne opłaty – podatek od nieruchomości oraz opłatę wieczystego użytkowania. W tym przypadku mowa oczywiście o tej drugiej, która obciążeniem podatkowym nie jest. Aktualny stan prawny określa, że wraz z nieruchomością nabywamy również prawo użytkowania wieczystego na okres 99 lat. Co się zatem zmieni? W skrócie – tytułem przekształcenia właściciel mieszkania będzie ponosił przez kolejnych 20 lat tzw. opłatę przekształceniową, której wysokość będzie równa rocznej opłacie za użytkowanie wieczyste na dzień 1.01.2017. Warto wspomnieć, że opłata ta nie będzie podwyższana i to jest pierwsza korzyść dla właściciela mieszkania. Druga to bonifikata, która może wynosić nawet do 50% całej należności, jeśli właściciel zdecyduje się wnieść jednorazowo całą opłatę. Do momentu, gdy sytuacja rozgrywa się w ramach jednego właściciela, wszystko wygląda korzystnie i przejrzyście. Co jednak w przypadku, gdy mieszkanie zostanie wystawione na sprzedaż, a my postanowimy je kupić?

Najkorzystniejsza staje się sytuacja, gdy nastąpiła już zmiana użytkowania wieczystego na własność – wówczas kupujemy je wraz z gruntem. Problemy mogą zacząć się wówczas, gdy sprzedający nabędzie prawo własności poprzez jednorazowy wykup, a następnie postanowi taką nieruchomość sprzedać.

Naturalne jest, że będzie chciał zrekompensować sobie wydatek poprzez uwzględnienie go w cenie mieszkania. Automatycznie więc kupujący będzie musiał zapłacić więcej. Nieco lepiej prezentuje się dla kupującego sytuacja, gdy sprzedający wybrał opcję spłaty poprzez opłatę roczną. W przypadku transakcji, kupujący przejmuje po prostu obowiązek spłaty pozostałej części. Jednak i w tym przypadku pojawiają się pytania, na które dziś nie znamy odpowiedzi. Jak zostanie naliczona opłata w przypadku, gdy kupujący chciałby zmienić sposób zapłaty za własność? Czy może zrobić to jednorazowo? Czy otrzyma “rabat” analogiczny do tego, jaki otrzymałby sprzedający, gdyby podjął taką decyzję w momencie wejścia ustawy? Tych kwestii w chwili obecnej ustawodawca nie precyzuje.

przeksztalcenie wieczyste

Kolejną, dyskusyjną kwestią są nowe mieszkania w tzw. budynkach wielorodzinnych gdzie może być nie możliwe, by ustanowić prawo użytkowania wieczystego. Jak to obecnie wygląda w praktyce?

Deweloperzy płacą gminie 15-25% wartości prawa własności i dzięki temu stają się użytkownikami wieczystymi gruntu. Następnie na takich działkach stawiane są domy wielorodzinne. W wyniku ustawy taka możliwość może zostać zablokowana, deweloperzy będą zmuszeni zapłacić za działkę więcej, czego konsekwencją mogą być też wyższe ceny mieszkań.

Nie zapominajmy również o sytuacji, gdy mieszkanie kupujemy na kredyt. Rodzi się pytanie, czy wpisane do księgi wieczystej roszczenie, związane z przekształceniem, nie wpłynie negatywnie na decyzje banków przy wydawaniu decyzji kredytowych. Co prawda prawo użytkowania wieczystego również wiąże się z koniecznością wnoszenia stałych opłat i fakt ujawnienia tego w księdze wieczystej nie powinien mieć znaczenia, z drugiej jednak strony banki są bardzo ostrożne. Może to więc oznaczać dla kupującego kłopoty w pozyskaniu finansowania.

Niewykluczone też, że potencjalni nabywcy widząc wpis do księgi wieczystej będą chcieli wiedzieć, z jakim kosztem wiązać się będzie przekształcenie prawa do działki. To akurat jest moim zdaniem in plus, ponieważ dzięki temu wzrośnie świadomość kupującego. Sprzedający mogą jednak odczuć efekty ustawy w postaci niższych cen transakcyjnych. Jeśli bowiem kupujący będzie wybierał pomiędzy dwoma podobnymi mieszkaniami w podobnej cenie, wybierze to, na którym nie będzie ciążyć już opłata za przekształcenie.

Pytań i wątpliwości jest więc sporo, a czas pokaże, jak to wszystko sprawdzi się w praktyce. Pozostaje mieć nadzieję, że w ostatecznym rozliczeniu ustawa okaże się korzystna tak dla kupujących, jak i sprzedających nieruchomości.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *