przeksztalcenie uzytkowania

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa nakazująca przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Samorządy co roku czerpią zyski z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Teraz ma to się zmienić.

Prawie 2 mln umów użytkowania wieczystego jest ustanowiona na gruntach samorządowych, a około 500 tys. na gruntach Skarbu Państwa. Dla samorządów coroczne pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste jest czystym zyskiem. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa, która ma to zmienić. Od nowego roku nastąpi stopniowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności będzie odbywać się na wniosek nowego właściciela gruntów lub na wniosek wydawany z urzędu. Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie będą wydawane przez jednostki reprezentujące Skarb Państwa lub samorząd terytorialny. Termin wydania zaświadczeń będzie wynosił 4 miesiące w przypadku, kiedy wnioskodawcą jest właściciel gruntów lub 12 miesięcy, jeśli wniosek będzie wydawany z urzędu.

Opłata przekształceniowa będzie równa opłacie rocznej, jaka obowiązywała w dniu przekształcenia i będzie płacona przez kolejne 20 lat. Różnica między opłatami jest taka, że opłata przekształceniowa będzie stała. Opłata roczna mogła ulegać zmianie i samorządy chętnie z tej możliwości korzystały, wprowadzając regularne podwyżki.

Dla tych, którzy będą chcieli dokonać opłaty jednorazowej przewidziane są zniżki. W przypadku budynków znajdujących się na gruntach należącym do Skarbu Państwa zniżki są ustawowe. W pierwszym roku zniżka wynosi 60% i z każdym rokiem maleje o 10%. Po 7 latach nie ma możliwości skorzystania ze zniżki.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – jaka jest rola samorządów?

Samorządy nie tylko będą opóźniać proces przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, ale również niechętnie będą podchodzić do wprowadzenia bonifikat. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste mogła ulegać zmianie. Jej wysokość wynikała z ustawy i była naliczana od wartości nieruchomości. Wycenę nieruchomości można było przeprowadzić nie częściej niż raz na 3 lata.

Samorządy uważają także, że odgórne wywłaszczenie gmin jest niezgodne z konstytucją. Natomiast Związek Miast Polskich dodaje, że nowa ustawa jest zbędna, ponieważ gminy od wielu lat korzystają z procedury przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i stosują przy tym bonifikaty.

Podsumowując, samorządy będą szukać różnych sposobów, by opóźnić przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Część właścicieli zdecyduje się dokonać jednorazowej opłaty przekształceniowej, jednak większość będzie dokonywać opłat przez kolejne 20 lat. Po tym czasie samorządy utracą raz na zawsze wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dla właścicieli mieszkań i domów to dopiero początek. Resort już zapowiada kolejne zmiany. Obecnie rozpoczęły się prace nad zniesieniem użytkowania wieczystego dla gruntów komercyjnych. To może być kolejna zmiana, która w znaczny sposób odbije się na budżecie samorządów.

Komentarze (1)

  1. Bardzo dobra zmiana, w końcu wspólnota będzie właścicielem terenu i będziemy mogli wyremontować parking samochodowy pod blokiem. Od kilku lat nie możemy się doprosić miasta o remont.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *