Warto sprawdzić wiarygodność dewelopera, a także jego pośredników, jeśli kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym. Po roku 2012, gdy weszły w życie przepisy regulujące umowy deweloperskie, jest to znacznie łatwiejsze, tym bardziej więc nie ma powodu, by sprawdzenia zaniechać.

Wiarygodność dewelopera – sprawdzenie firmy

Zaczynamy od zebrania podstawowych informacji o spółce deweloperskiej. Już z samego rejestru KRS uzyskamy istotne informacje.

Rzeczywiste dane firmy – bardzo często firma bezpośrednio odpowiedzialna za wybudowanie i oddanie do użytku budynku mieszkalnego jest jedynie spółką-córką faktycznego dewelopera. W takim wypadku wiarygodność dewelopera jest niska. Dlaczego? W praktyce oznacza to, że jeśli inwestycja będzie nieudana, spółkę będzie można zamknąć bez szkody dla dewelopera. W takiej sytuacji niemożliwe jest odzyskanie np. wpłaconego zadatku czy całości kwoty zapłaconej za mieszkanie.

Kapitał zakładowy – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5000 zł buduje nowoczesne osiedle o wartości 50 000 000 zł. Coś tu jest nie tak, prawda? Jeśli wartość inwestycji wielokrotnie przewyższa kapitał zakładowy, należy traktować zakup jako ryzykowny.

Forma prawna dewelopera – Wspomniana wyżej sp. z o.o. odpowiada finansowo tylko do wartości swojego majątku. Teoretycznie solidarnie ze spółką odpowiada jej zarząd, ale odpowiedzialność tę łatwo ograniczyć. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja w spółkach komandytowo-akcyjnych, w których może się zdarzyć, że w świetle przepisów właściwie nikt nie odpowiada za długi firmy. Wtedy wiarygodność spółki jest dyskusyjna.

Niestety praktyka zakładania spółek celowych o kapitale 5000 zł jest tak powszechna, że trudno na jej podstawie ocenić wiarygodność dewelopera. Ewentualnie można mieć ponadprzeciętne zaufanie do firm, które inwestują we własnym imieniu i są gotowe ponieść odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Wiarygodność dewelopera – opinie i historia firmy

Bez względu na to czy deweloper założył spółkę-córkę czy też działa, we własnym imieniu warto zasięgnąć o nim kilku informacji.

  • Czy ukończył już jakieś inwestycje?
  • Jakie są opinie dotychczasowych klientów?
  • Czy podczas budów były zatargi z mieszkańcami okolicy?
  • Czy w budowach były opóźnienia i jeśli tak, to z czyjej winy?
  • Czy spółka (raczej spółka-matka) nie ma trudności finansowych lub kadrowych?

Sprawdzając wiarygodność dewelopera trzeba zachować odpowiednią perspektywę – spółka prawdopodobnie należy do grupy kapitałowej, która będzie miała wpływ na jej działania.

Wiarygodność agentów dewelopera i pośredników

W Polsce istnieje Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Można w nim sprawdzić, czy dana firma istnieje i od kiedy. Jako, że nie ma już licencji pośrednictwa nieruchomościami, pracę tę może wykonywać każdy.

posrednik

Kluczowe będą więc 2 umowy: między kupującym a pośrednikiem oraz umowa potwierdzająca, że dana osoba/firma ma prawo przedstawiać oferty w imieniu dewelopera. Obie należy dokładnie sprawdzić.

Praktyka rynkowa jest aktualnie taka, że pośrednik pobiera prowizję od dewelopera. Oznacza to między innymi, że pośrednik broni interesów dewelopera, a nie klienta. Osoby profesjonalnie zajmujące się obrotem mieszkaniami zatrudniają pośredników, ale płacą im i wymagają, by Ci nie byli związani umowami z konkretnym deweloperem. Dzięki temu wiarygodność pośrednika się zwiększa.

Wiarygodność samej inwestycji

Pewne są tylko te osiedla, które deweloper już ukończył i oddał. Natomiast kupowanie mieszkania lub domu, gdy budynek nie został jeszcze ukończony, zawsze wiąże się z ryzykiem. Można je zminimalizować:

  • sprawdzając prospekt inwestycji, w którym deweloper powinien zawrzeć podstawowe dane i terminy;
  • zawierając umowę, w myśl której deweloper otrzymuje wynagrodzenie w ratach, dopiero po ukończeniu kolejnych etapów budowy;
  • wymagając, by inwestycja była ubezpieczona;
  • sprawdzając przed podpisaniem umowy, czy deweloper buduje zgodnie z prawem i na gruncie do tego przeznaczonym.

Na wiarygodność dewelopera składa się kilka czynników. Kupujący musi mieć zaufanie zarówno dotyczące uczciwości firmy, jak i jej kompetencji, czyli zdolności do wywiązania się z zobowiązań w terminie. Bardzo trudno o pełne dane, toteż posiadając rzetelne informacje wpływające na wiarygodność dewelopera, należy podzielić się nimi z innymi kupującymi, a w razie potrzeby także z odpowiednim urzędem.

Dyskutując, szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli nie zgadzamy się z nimi. Prosimy uważnie redagować wpisy, po ich zapisaniu nie ma możliwości edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola wymagane oznaczone są symbolem *